VS-TRADING spol. s r.o. - o nás

Firma vznikla v roce 1993 jako obchodní společnost se zaměřením na distribuci těsnících materiálů, těsnících elementů a souvisejícího doplňkového sortimentu do oblasti strojírenského průmyslu.

Naši hlavní partneři:

O.L.Seals A/S, Dánsko
Haimtrading, Rakousko
E.Epple+CO, G.m.b.H., SRN
Vulkanfieber-Fabrik, SRN
Huntsmann Advanced Materials, Švýcarsko
Dichtomatik G.m.b.H., SRN

Na základě letitých zkušeností a s podporou našich dánských partnerů jsme schopni provádět vysoce kvalitní poradenskou činnost. Distribuci našeho sortimentu provádíme jak standardními způsoby, tak také např. formou "just in time " nebo v paketech.

POLITIKA KVALITY

Strategickým cílem společnosti je udržet a dále prosazovat dobré jméno VS-TRADING na trhu s těsnícími materiály, těsnícími elementy a souvisejícím doplňkovým sortimentem, aby společnost byla u zákazníků vnímána jako trvalý a spolehlivý partner.

K naplnění tohoto cíle se budeme řídit těmito zásadami:

  • v souladu s technickým rozvojem a požadavky trhu, obměňovat a rozšiřovat sortiment nabízeného zboží
  • spolupracovat se zákazníky při specifikaci a plnění jejich požadavků, a poskytovat jim profesionální poradenství
  • udržovat a prohlubovat partnerské vztahy se stávajícími dodavateli, a hledat možnosti spolupráce s novými dodavateli

Pro plnění Politiky kvality se vedení společnosti zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu kvality a plnění všech požadavků s tím souvisejících.

Od všech zaměstnanců společnosti se očekává důsledné dodržování stanovených postupů, vysoká disciplinovanost a úroveň práce, aktivní přístup při podávání podnětů na zlepšování.

V Praze, dne 3.1.2018 Ing. Jan Surý
jednatel spol.

© 2018 VS-trading spol. s r.o. powered by o-design