VS-TRADING spol. s r.o. - o nás

Firma vznikla v roce 1993 jako obchodní společnost se zaměřením na distribuci těsnících materiálů, těsnících elementů a souvisejícího doplňkového sortimentu do oblasti strojírenského průmyslu.

Naši hlavní partneři:

O.L.Seals A/S, Dánsko
Haimtrading, Rakousko
E.Epple+CO, G.m.b.H., SRN
Vulkanfieber-Fabrik, SRN
Huntsmann Advanced Materials, Švýcarsko
Dichtomatik G.m.b.H., SRN

Na základě letitých zkušeností a s podporou našich dánských partnerů jsme schopni provádět vysoce kvalitní poradenskou činnost. Distribuci našeho sortimentu provádíme jak standardními způsoby, tak také např. formou "just in time " nebo v paketech.

POLITIKA KVALITY

Jednatel společnosti v souladu s ISO 9001:2001 a systémem managementu kvality vyhlašuje pro roky 2017-2019 tuto politiku kvality:

Našim hlavním cílem je udržení a další prosazování dobrého jména společnosti VS-TRADING na trhu s těsnícími materiály, těsnícími elementy a souvisejícím doplňkovým sortimentem do oblasti strojírenského průmyslu.

Vedení společnosti se proto zavazuje k osobní angažovanosti a aktivitě při:
- Budování, udržování a neustálém zlepšování systému managementu.
- Trvalém zajišťování kvality nabízeného zboží a rozšiřování nabízeného sortimentu.
- Zajištění odpovídající úrovně propagace společnosti.

Ve vztahu k zákazníkovi se budeme řídit těmito zásadami:
- Těsná spolupráce se zákazníkem při specifikaci jeho požadavků je základem pro splnění jeho představ a dosažení jeho maximální spokojenosti.
- Kvalita, pružnost a rychlost realizace zakázek jsou základními předpoklady pro získání dobrých referencí a rozšiřování a stabilizace sítě zákazníků.

V oblasti vnitřního řízení se budeme řídit těmito zásadami:
- Skladovací prostory a zázemí firmy musí být v souladu s druhem prodávaného zboží.
- Kvalifikace, spokojenost a motivace zaměstnanců vytváří náš podnikatelský úspěch.
- Propagace společnosti s využíváním moderních způsobů je předpokladem rozvoje společnosti.

Za plnění politiky kvality ve všech jejich bodech jsou odpovědní všichni zaměstnanci společnosti.

V Praze, dne 3.1.2018 Ing. Jan Surý
jednatel spol.

© 2018 VS-trading spol. s r.o. powered by o-design