English English version

Manžety

Manžety jsou určeny k utěsnění pístů a pístnic hydraulických a pneumatických zařízení při přímočarém posuvném pohybu.
Symetrické manžety lze použít jak k utěsnění pístu, tak i pístnic.
Asymetrické manžety slouží k utěsnění pístu nebo pístnice, v závislosti na provedení těsnících břitů.

K výběru správného typu manžety je nutné znát následující technické parametry:

  • těsněné médium
  • provozní teplota
  • tlak
  • rychlost posuvu

Před montáží je nutné z celého systému odstranit všechny nežádoucí zbytky a nečistoty. Při montáži se musí dbát na to, aby manžeta nebyla přetahována přes ostré hrany a závity, jinak by mohlo dojít k poškození těsnících hran. Proto v případě potřeby je vhodné použít montážní nářadí.

Tuzemské manžety:

nevrstvené
- vyrobené pouze z pryže ( pro tlaky do 32MPa )
vrstvené
- vyrobené z pryže s textilní vložkou ( pro tlaky nad 32 MPa )
pro pneumatická zařízení
- U manžeta 029268
- misková manžeta 029270
pro hydraulická zařízení
- drážková manžeta 029269
- drážková manžeta 029274
- drážková manžeta 029275

Textilpryžové vrstvené manžety

  • elastické těsnící prvky, sloužící k utěsnění vzájemně pohyblivých strojních dílců válcového tvaru. Většinou jde o utěsnění dílců vykonávajících vratný přímočarý pohyb.
  • používají se pro těsnění minerálních olejů, mazadel, emulzí, pro směsi do hydraulických lisů, apod.
  • jsou vyráběny nanášením olejivzdorné pryže na podkladovou tkaninu a potom zvulkanizovány. Pryž se nanáší buď na azbestovou nebo na bavlněnou tkaninu.

katalog Manžety tuzemské.pdf

Zahraniční manžety:

  • k utěsnění pístu v hydraulickém či pneumatickém zařízení
  • k utěsnění pístnice v hydraulickém či pneumatickém zařízení
  • k utěsnění pístu i pístnice v hydraulickém či pneumatickém zařízení

katalog Manžety zahraniční.pdf

© 2024 VS-Trading spol. s r.o. powered by o-design